Sjøtroll Settefiskanlegg

Sjøtroll Settefiskanlegg - Total Betong AS

Lokalisering: Fitjar i Sunnhordland
Byggherre: Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS

På Fitjar i Sunnhordland bygges et av verdens største landbaserte settefiskanlegg. Byggherrer er søsterselskapene Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk. Anlegget blir selskapenes hovedanlegg for laksesmolt.
Anlegget er på 18.000 kvm, og vil bestå av ca. 14.000 kvm bygningsmasse. På anlegget blir det ti RAS-anlegg for startfôring, påvekst, presmolt, smolt og postsmolt, levert av Krüger Kaldnes. Totalt skal det produseres 12,5 millioner smolt i året.

Anlegget tas i bruk trinnvis, avdeling for avdeling. Settefisk vokser og må flyttes i en 60-dagers syklus. Første avdeling ble tatt i bruk i mai, og skal være komplett overlevert i mai 2019

Total Betong AS - Totalentreprise fisk - Astafjord