Kvitebjørn Varme

Lokalisering: Tromsø
Byggherre: Kvitebjørn Varme AS

Kvitebjørn er et avfallsforbrenningsnlegg som produserer miljøvennlig fjernvarme til Tromsø.

Arbeidene ble gjort i et arbeidsfelleskap med Block Berge Bygg, der Total Betong leverte betongarbeidene. Det topp moderne prosessanlegget har blant vegger som er opp til 10 meter høye, og dekker med etasjehøyde på seks meter.

Anlegget ble ferdigstilt og overlevert medio 2016.

Total Betong AS - Næringsbygg i Vardheia