Astafjord

Total Betong AS - Totalentreprise fisk - Astafjord

Landbasert settefiskanlegg

Lokalisering: Foldvik, Gratangen i Troms
Byggherre: Astafjord Smolt
Tiltaksklasse T2

Prosjektet er en totalentreprise i samarbeid med Krüger Kaldnes. Total Betong har levert 3.800 kvm bygmingsmasse, som delvis er overbygging av tidligere anlegg som var en utendørs løsning. Det er også bygd et nytt administrasjonsbygg.

Krüger Kaldnes har levert 1 RAS-anlegg (Recirculating Aquaculture System)

Bildetekst: Det er levert 6 kar

Bildetekst: Astafjord Smolt har fått et nytt, tidsmessig administrasjonsbygg

Total Betong AS - Totalentreprise fisk - Follafoss