Dam Valevatn

Total Betong AS - Betongentreprise - Dam Valevatn

Lokalisering: Sirdal
Byggherre: Sira Kvina
Tiltaksklasse: T3

Dam Valevatn er en del av Gravatn/Valevatn-magasinet, som er et reguleringsmagasin for Tjørhom kraftverk. Total Betong har levert betongarbeider for entreprenør Implenia.

Etter et forprosjekt sommeren 2015, var det oppstart for Total Betongs arbeider i mai 2016. Prosjektet var ferdigstilt høsten 2016.