Follafoss

Total Betong AS - Totalentreprise fisk - Follafoss

Oppdrettsanlegg for laks

Lokalisering: Follafoss i Trøndelag
Byggherre: SalMar Settefisk
Tiltaksklasse T2

Follafoss oppdrettsanlegg er et av Norges største settefiskanlegg, og er på 6.500 kvm. Krüger Kaldnes har levert 3 RAS–anlegg (Recirculating Aquaculture System).

Anlegget er en totalentreprise i samarbeid med Krüger Kaldnes. Total Betong har levert betongarbeid, stålarbeider, taktekking, elektro, VVS, tømmer og heis.

Byggetiden på det omfattende anlegget var kun 15 mnd, fra oppstart i juni 2016 til overlevering oktober 2017.

Total Betong AS - Totalentreprise fisk - AstafjordTotal Betong AS - Osland Settefisk