Næringsbygg i Vardheia

Total Betong AS - Næringsbygg i Vardheia

Lokalisering: Nordlysvegen 1
Byggherre: Tinghaug AS og Grunnservice Eiendom
Tiltaksklasse T2

Disse 3 byggene ble bygget som utleie bygg, totalt 3750 m2.

Byggene er kombinasjonsbygg med kontor og lager, bærende sandwichelementer som yttervegger.

Total Betong AS - Egne lokaler i Martin Vagles Veg 7, Bryne