Follafoss 2

Det er inngått avtale om bygging av ny avdeling til SalMar settefisk AS avdeling Follafoss. Dette er andre jobben for SalMar på Follafoss, og er også en totalentreprise i samarbeid med Krüger Kaldnes.

Det nye bygget er på ca. 3000m2. Det inneholder 2 RAS og 18 kar som støpes i betong.

Byggetid er 18 måneder med oppstart i august 2018.

Total Betong AS - Osland Settefisk