Follafoss 2

Betongarbeidet på Follafoss 2 er godt igang. Byggherre SalMar Settefisk har selv stått for riving av bygninger, grunnarbeider og klargjøring av byggetomta.

Det er inngått avtale om bygging av ny avdeling til SalMar settefisk AS avdeling Follafoss. Dette er andre jobben for SalMar på Follafoss, og er også en totalentreprise i samarbeid med Krüger Kaldnes.

Det nye bygget er på ca. 3000m2. Det inneholder 2 RAS og 18 kar som støpes i betong.

Byggetid er 18 måneder med oppstart i august 2018.

Total Betong AS - Osland Settefisk