Nytt settefiskanlegg for Osland Settefisk AS

Osland Settefisk er en del av Osland Havbruk AS, som er et av landets eldste fiskeoppdrettsselskap. Selskapet er lokaleid av tredje generasjon Osland. Hovedkontor ligger i Bjordal i Høyanger kommune sin del av Sognefjorden.

Total Betong skal bygge nytt settefiskanlegg i totalentreprise sammen med Krüger Kaldnes for Osland Settefisk. Anlegget er på 2.600 kvm. Det vil inneholde seks kar og RAS som støpes i betong. Resten av bygningskroppen er i stålpanel.

Byggetid er ca. 18 måneder.

Byggekamera
Total Betong AS - Totalentreprise fisk - Follafoss