Nytt sorteringsanlegg

IVAR bygger nå et sorteringsanlegg for restavfall, papir og plast like ved siden av IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Anlegget blir et av verdens mest avanserte. Total Betong leverer alt av stedstøpte konstruksjoner til MASIV, som er hovedentreprenør. Anlegget skal være ferdigstilt i 2019.

På nettsiden sin skriver IVAR om det nye sorteringsanlegget:

IVAR IKS bygger sorteringsanlegg for restavfall fra husholdningene fordi:

  • Avfallsplan for IVAR-regionen har en målsetting om 75 prosent materialgjenvinning
  • Prosjektet har et positivt miljøregnskap
  • Flere av kommunene får en bedre og mer effektiv innsamlingsordning
  • Alle kommunene får totalt lavere leveringspris hos IVAR
  • EUs krav til gjenvinning tilfredsstilles
  • Prosjektet tilfredsstiller flere av hovedmålene til IVAR
  • Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomt
Total Betong AS - Betongentreprise - Dam Valevatn