Sjøtroll – første milepæl nådd

Klekkeriet på Sjøtroll er satt i drift. Dette er første milepæl i byggingen av anlegget.

Total Betong er totalentreprenør for Sjøtroll-prosjektet – et av verdens største landbaserte settefiskanlegg. I samarbeid med Krüger Kaldnes, leverandør av produksjonsteknologien, bygges et anlegg som skal produsere opptil 12,5 millioner smolt i året. Anlegget vil kunne produsere smolt og postsmolt i varierende størrelser opp til 500 gram.

Den 23. mai nådde prosjektet sin første milepæl – driftsetting av klekkeri. Produksjonen av smolt og postsmolt har dermed startet opp i byggeperioden og vil følge prosjektet hele veien til mål i mai 2019.

Strenge krav
Kravene til miljø og hygiene i klekkeriet er svært strenge og arbeidere på byggeplass har jobbet iherdig for å oppnå et godt resultat. Anlegget består av totalt to klekkeri med hver sin smittesluse for å hindre at smitte blir ført med personell inn i arbeidssonen. Før innsettelse av rogn ble alt utstyr og klekkeri desinfisert og tirsdag 29. mai ankom 1.3 millioner rogn anlegget. Rognen ble plassert i Klekkeri 1 bestående av totalt seks klekkskap. Etter ni uker i klekkeriet vil yngelen ta til seg mat på egenhånd, og den vil videre bli transporteres over til karene.

Fem faser
Produksjonen er fordelt på fem ulike avdelinger; startfôring, påvekst, presmolt, smolt og postsmolt, hvor fisken vil oppholde seg i hver avdeling i opptil ni uker. Neste milepæl for prosjektet blir dermed driftsetting av startfôring i juli.