Trainee i Total Betong

-Som en seriøs aktør har Total Betong både et ansvar og et privilegium når det gjelder å gi de unge mulighet til å utvikle seg i faget vårt.

Dette sier Kurt Helland, daglig leder i Total Betong. Han har selv erfaring som trainee: – Det var en fundamental erfaring for meg, og la et viktig grunnlag for jobben jeg gjør i dag.

Tilpasser evner og ønsker

Total Betong har et sterkt fokus på opplæring, sier Helland: – De som er traineer hos oss kommer med en god teoretisk utdannelse som ballast. I Total Betong tilfører vi bedriftskultur og praktisk erfaring. Summen av dette blir dyktige medarbeidere som kjenner firma, fag og bransje på en helt unik måte. Vi bruker ressurser på å velge kandidater som vi tror vil trives hos oss – og som vil passe her. De har mulighet til å påvirke løpet selv. Den enkelte sine evner og ønsker er den beste drivkraften.

Organisasjonen tar godt imot de som kommer som trainees. De får tillit og ansvar, og oppgavene tilpasses til den enkelte: – Vi har som mål å ha det kjekt på jobb. Da må vi ha kjekke oppgaver som vi trives med, understreker Helland.

Stian Nevland er trainee på andre året. For tiden er han på anlegg i Tromsø.

Stian Nevland: Skiftet fra marin teknikk til bygg

Stian Nevland (28) er trainee i Total Betong på andre året. Han har vært ute på prosjekt, og har fått jobbe fysisk både med armering og forskaling. Han vet hvordan det virker, og han har fått kjenne på vær og vind. Nå er han i Tromsø. Her har han en allsidig hverdag, med prosjektene Roald Madsen (verksteds- og administrasjonslokaler), fabrikklokale for Drytech og Templarheim skistadion. Han jobber som en av to anleggsledere.

-Jeg har vært på flere prosjekter, og synes i utgangspunktet at jo større bredde og variasjon i prosjektene jo bedre. Jeg vil lære mest mulig, og er enormt heldig som har fått denne muligheten, sier han.

Det ble bygg – likevel
Da Stian skulle velge retning for studiene, stod valget mellom bygg og marin teknikk. Som for mange andre, var det marin teknikk som vant. En jobb ”i oljå” var framtidsrettet og trygg. Men da han var ferdig med masteroppgaven sin i 2016, var det få ledige jobber i offshorenæringen. Den ferske sivilingeniøren måtte tenke alternativt.

-Jeg så at det var spennende muligheter i byggebransjen, og gikk i gang med betongfag ved NTNU, forteller han. Samtidig som Stian studerte betongfag, så han at Total Betong søkte etter traineer: – Selv om jeg egentlig ikke trodde jeg hadde en sjanse, søkte jeg jobben, forteller han.

Og Total Betong så muligheter i Stian. I tillegg til utdannelsen som sivilingeniør, har Stian to år i forsvaret inklusiv ettårig befalsutdannelse. Han har også studert ett år i USA. Initiativ og pågangsmot er egenskaper som trengs på et anlegg!

Det er få problemer med å skifte fra marin til bygg, ifølge Stian. Mye av det grunnleggende er felles, og når man har interesse for et fag, er det enklere å tilegne seg nødvendig kunnskap: – Å komme rundt på forskjellige anlegg har vært skikkelig lærerikt. Å se hvordan en byggeplass fungerer har gitt mange aha-opplevelser. Ikke minst har det å bli kjent med folkene vært en god opplevelse, sier Stian.

Åpent og inkluderende
Stian har fått tett oppfølging. Han føler seg sett, men likevel ikke overvåket. Trenger han hjelp, får han det. – Jeg har opplevd å få tillit. Det er et åpent miljø, der det er rom for nye tanker. Et spennende og stimulerende miljø, med mye engasjement og høy trivsel, sier Stian.

Anleggslivet synes han er kjekt. Man blir bedre kjent med kollegaer, og man får mulighet til å se plasser i Norge som ellers ville vært ukjent. – Målet er å bli prosjektleder, en krevende og utfordrende jobb. Det er et stykke veg dit ennå, smiler Stian.

Arbeidet pågår både inne og ute.
Friskt uteliv. Stian Nevland og Damian Krzan i arbeid med skiskytterstadion på Templarheim i Tromsø.
Caroline stortrives hos Total Betong.

Caroline Austbø: Ansvar innen trygge rammer

Sommeren 2017 var Caroline klar for arbeidslivet. Da hadde hun en master i industriell økonomi og en bachelor innen petroleumsfag. Hun hadde studert bioteknologi ved NTNU. Men det var få jobber i oljebransjen, der det for få år siden hadde vært et blomstrende arbeidsmarked. Caroline måtte se seg om etter andre muligheter, og fant etter hvert ut at bygg og anlegg var en interessant bransje.

-Jobben som trainee hos Total Betong så veldig spennende ut da den ble lyst ut, og jeg søkte. Og jeg fikk svar! Første nåløye var organisasjonspsykolog Stein Jåtten. Deretter var det intervju på kontoret på Bryne. Da jeg fikk jobben, var det med åpent sinn og stort engasjement jeg kastet meg ut i det, forteller Caroline.

Trives på anlegg

Etter en periode der hun blant annet fikk lære å jobbe med tilbud, ble hun sendt til Sjøtroll-prosjektet: – Jeg hadde aldri vært på anlegg, så jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Men jeg har fått veldig god oppfølging. Ansvarsmengden har økt, men alltid innen trygge rammer. Jeg har jobbet mye sammen med prosjektleder både på Bryne og Sjøtroll, og nå overlapper jeg med anleggsleder på prosjektet.

Livet på anlegg beskriver hun som å være del av en stor familie. – Vi jobber jo tett på hverandre, så miljøet er viktig. Vi har mye moro. Samarbeidet går på tvers av fagene, og det handler om å få ting til sammen. Da må man både gi og ta, sier hun engasjert.

Spennende med fiskeoppdrett

Oppdrettsbransjen er spennende. På Sjøtroll lærer Caroline hele prosjektsyklusen, men også syklusen i oppdrett. Siden prosjektet ferdigstilles trinnvis og tas i bruk fortløpende, er det en grundig opplæring også i oppdrettsbransjen.

Når det gjelder vegen videre, er Caroline åpen: – Total Betong er en ekspansiv bedrift med spennende visjoner, og jeg har lyst å være med på reisen videre. Enten det blir på anlegg, fisk eller bygg, så blir det opp til Total Betong hvor de mener jeg vil gjøre best mulig nytte for meg. Jeg er fremdeles midt i en raskt stigende læringskurve. Håpet er å bli i Sjøtroll til det er ferdig, så er det Total Betong som vet hvor de har best bruk for meg, sier Caroline.

Caroline Austbø er trainee hos Total Betong. Hun jobber som anleggsleder på prosjekt Sjøtroll.
Oppdrettsbransjen er spennende, synes Caroline.