Brønnøysundregistrene

For Veidekke i Norge skal Total Betong utføre betongarbeider på nybygg for Brønnøysundregistrene. Vi har ansvar for stedstøpte konstruksjoner opp til terrengnivå. Over dette skal Block Berge Bygg levere råbygg i prefabrikkerte betongelementer. DNF As er teknisk entreprenør på prosjektet.

Planlagt oppstart av våre arbeider er primo september.