24.09.2019

Trainee hos total betong

Vi skal bygge sterke relasjoner, nye muligheter og varig stolthet.

– Våre traineer kommer med en god teoretisk utdannelse som ballast. I Total Betong tilfører vi bedriftskultur og praktisk erfaring. Summen av dette blir dyktige medarbeidere som kjenner firma, fag og bransje på en helt unik måte.

Vi bruker ressurser på å velge kandidater som vi tror vil trives hos oss – og som vil passe her. De har mulighet til å påvirke løpet selv. Den enkelte sine evner og ønsker er den beste drivkraften.

Organisasjonen tar godt imot de som kommer som traineer. De får tillit og ansvar, og oppgavene tilpasses til den enkelte. Vi har som mål å ha det kjekt på jobb. Da må vi ha kjekke oppgaver som vi trives med.

Kurt Helland
daglig leder

Stian Nevland

Trainee 2017 – 2019

Da Stian skulle velge retning for studiene, stod valget mellom bygg og marin teknikk. Han så spennende muligheter i byggebransjen, og gikk i gang med betongfag ved NTNU. I tillegg til utdannelsen som sivilingeniør, har Stian to år i forsvaret inklusiv ettårig befalsutdannelse. Han har også studert ett år i USA. Initiativ og pågangsmot er egenskaper som trengs på et anlegg. Og Total Betong så muligheter i Stian. Han ble trainee i 2017.

Som trainee hos Total Betong har Stian fått god oppfølging. Han føler seg sett, men likevel ikke overvåket. Trenger han hjelp, får han det. – Jeg har opplevd å få tillit. Det er et åpent miljø, der det er rom for nye tanker. En spennende og stimulerende arbeidsplass, med mye engasjement og høy trivsel, sier Stian.

– Jeg har vært på flere prosjekter, og synes i utgangspunktet at jo større bredde og variasjon i prosjektene, jo bedre. Jeg vil lære mest mulig, og er enormt heldig som har fått denne muligheten, sier han.

Målet til Stian er å bli prosjektleder.

Stian Nevland - Trainee - Total Betong
Stian Nevland er tidligere trainee hos Total Betong og jobber nå som prosjektleder.

Kvitebjørn varme

Kvitebjørn er et avfalls-forbrenningsanlegg som produserer miljøvennlig fjern-varme til Tromsø.

Arbeidene ble gjort i et arbeids-felleskap med Block Berge Bygg. Det topp moderne prosessanlegget har blant annet vegger som er opp til ti meter høye, og dekker med etasjehøyde på seks meter.

Kvitebjorn varme - Total betong

Labyrint-overløp
Dam Valevatn

Dam Valevatn er en del av Gravatn/Valevatn-magasinet, som er et reguleringsmagasin for Tjørhom kraftverk. Total Betong har levert betongarbeider for entreprenør Implenia.

Etter et forprosjekt sommeren 2015, var det oppstart for Total Betong sine arbeider i mai 2016. Prosjektet var ferdigstilt høsten 2016.

Valevatn Dam - Total Betong
Flom høsten 2017 Valevatn

Caroline Austbø Fjetland

Trainee 2017-2019 / anleggsleder

Sommeren 2017 var Caroline klar for arbeidslivet. Da hadde hun en master i industriell økonomi og en bachelor innen petroleumsfag. Hun hadde studert bioteknologi ved NTNU.  Caroline fant etter hvert ut at bygg og anlegg var en interessant bransje.

Søknadsprosessen

– Jobben som trainee hos Total Betong så veldig spennende ut da den ble lyst ut. Jeg søkte. Og fikk svar! Første nåløye var samtale med organisasjonspsykolog. Deretter var det intervju på kontoret på Bryne. Da jeg fikk jobben, var det med åpent sinn og stort engasjement jeg kastet meg ut i det, forteller Caroline.

Etter en periode der hun blant annet fikk lære å jobbe med tilbud, ble hun sendt til Sjøtroll-prosjektet: – Jeg hadde aldri vært på anlegg, så jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Men jeg har fått veldig god oppfølging. Ansvarsmengden har økt, men alltid innen trygge rammer. Jeg jobbet mye sammen med prosjektleder i starten, og har etter hvert overlappet med anleggsleder på prosjektet.

Livet på anlegg beskriver hun som å være del av en stor familie. – Vi jobber tett på hverandre, så miljøet er viktig. Vi har mye moro. Samarbeidet går på tvers av fagene, og det handler om å få ting til sammen. Da må man både gi og ta, sier Caroline, som nå er anleggsleder.

Caroline Austbø Fjetland - Trainee - Total Betong
Caroline Austbø Fjetland er tidligere trainee hos Total Betong og jobber nå som anleggsleder

Lerøy Sjøtroll Kjærelva

På Fitjar i Sunnhordland bygges et av verdens største landbaserte  settefiskanlegg. Byggherrer er søsterselskapene Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk. Anlegget blir selskapenes hovedanlegg for laksesmolt.

Anlegget er på 18.000 kvm, og vil bestå av ca. 14.000 kvm bygningsmasse. På anlegget blir det ti RAS-anlegg for startfôring, påvekst, presmolt, smolt og postsmolt. Totalt skal det produseres 12,5 millioner smolt i året.

Caroline Austbø på jobb på anlegget som skal bli Lerøy Sjøtroll
Caroline Austbø på jobb på anlegget som skal bli Lerøy Sjøtroll

Total Betong 
leverer

 • Design
 • Prosjektering
 • Nødvendige søknader  om rammetillatelse til det offentlige
 • Bygg i betong, stål, kompositt og betongelementer
 • Tekniske anlegg
 • Prosessutstyr med styringssystemer
 • Prosjektledelse gjennom alle ledd av prosessen
 • Prosjekt ferdig til avtalt tid
 • Samlet FDV-dokumentasjon
 • Trygghet og HMS satt i system
 • Samarbeidsglede gjennom hele prosessen

“Som en seriøs aktør har Total Betong både et ansvar og et privilegium når det gjelder å gi de unge mulighet til å utvikle seg i faget vårt.”

Kurt Helland,
daglig leder i Total Betong