05.12.2019

Salten Smolt

Total Betong og Krüger Kaldnes skal bygge fremtidsrettet smoltanlegg for Salten Smolt. Kontrakten ble underskrevet november 2019 og allerede i desember skal grunnarbeidet starte. Første smolt ut av anlegget er planlagt sommeren 2022.

Vi er stolte over at Salten Smolt valgte oss som leverandør av nybygget.  For oss står Saltern Aqua for visjoner og kvalitet tvers gjennom hele konsernet. Denne leveransen betyr mye og den vil gi synergier for samarbeidspartnere rundt om i Bodø regionen.

Tekniske data/øvrig:

  • 7000 m2 ny bygningsmasse + 3.500 m2 eksisterende anlegg.
  • Totalt 14.300 m3 karkapasitet.
  • Klekkeri x 2 med gjennomstrømming.
  • Startforing x 2 med resirkulering.
  • Påvekst x 2 med resirkulering.
  • Smoltavdeling x 1 med resirkulering
  • Daglig maksimal utfôring i nytt RAS-anlegg er ca. 6,5 t pr dag
  • Lagt til rette for fremtidige utvidelser. Kan startfôre 18 mill yngel (4 x 4,5 mill) pr år, men har kun kapasitet til å føre fram 10 mill. smolt pr nå.
  • Vannforbruk nytt anlegg ca. 2 m3/min.
  • Gode fasiliteter for de ansatte.

Film av anlegget kan du se her: https://youtu.be/nfIHJfYDwEQ

Illustrasjon av bygget er levert av UNO Design

Byggekamera