05.02.2020

Total Betong sertifisert som produsent av stedstøpte betongkar

I forbindelse med nye lover og regler innen landbasert akvakulturanlegg for fisk startet Total Betong AS i November 2019 prosessen for å bli en sertifisert produsent av hovedkomponenter.

29.01.2020 ble Total Betong AS en sertifisert produsent for levering av oppdrettskar i stedstøpt betong til landbasertanlegg.

Under prosessen med å bli en sertifisert bedrift, ble det også gjennomført en sertifisering av oppdrettskarene på Follafoss 2 prosjektet til SalMar.

Både sertifiseringen som produsent og sertifiseringen av fiskekarene til SalMar-Follafoss var vellykket.

Caroline Austbø Fjetland - Trainee - Total Betong