04.05.2020

Mosvannet Park

Mosvannet Utvikling AS har inngått totalentreprisekontrakt med Total Betong AS om bygging av boligprosjektet Mosvannet Park i Stavanger. Prosjektet skal bygges på tomten til gamle Alstor hotell. Riving av hotellbygningen og direktørboligen inngår også i prosjektet. Se egen nettside for illustrasjoner av prosjektet og omgivelsene.

Prosjektet har 82 leiligheter med Rema 1000 butikk og parkeringsanlegg i kjelleren. Prosjektet er delt i to byggetrinn hvor det første trinnet består av 45 leiligheter, Rema 1000 og parkeringsanlegget. De resterende 37 leilighetene inngår i byggetrinn 2. Samlet areal er ca. 15.500 m2. Kontraktssum kr. 350 millioner.

Mosvannet Park er utviklet av The Property Group ved Kjetil Andersen, Stian Dreyer og Peter Smedvig Hagland. Novaform AS er engasjert som byggherreombud. Total Betong AS’ prosjektleder er Øyvind Lerbrekk. Arkitekter er Sjo Fasting arkitekter og AROS AS er landskapsarkitekter. I tillegg er det engasjert flere lokale prosjekterende og underentreprenører.

Rivearbeidene er i gang. Oppstart av grunnarbeider håper vi på i løpet av mai måned.

For Total Betong AS er dette et stort og viktig prosjekt som passer godt inn i strategien om også ta del i lokale totalentrepriser for bolig- og næringsbygg. Prosjekteringen er godt i gang med sikte på oppstart så snart nødvendige offentlige tillatelser foreligger.

Kontaktpersoner:

  • Mosvannet Utvikling: Kjetil Andersen 971 00 999
  • Total Betong: Øyvind Lode 958 47 377