12.05.2020

Orneshaugen forsamlingshus

Vi har inngått totalentreprisekontrakt for tett råbygg med Den Læstadianske forsamling i Narvik. Bygget er plassert i utkanten av Narvik, mellom Narvik by og Hålogalandsbrua. Øvrige arbeider på prosjektet ivaretas av byggherren i sideentrepriser for grunnarbeider og tekniske fag. Mye av innredningen er planlagt som dugnadsarbeider av forsamlingens medlemmer. Arkitekt for bygget er UNO design & arkitektur https://www.unodesigns.no/ i Bodø.

Klargjøring av byggetomt er utført i løpet av vinteren. Nå skal vi i gang med betongarbeider for ringmur og fundamenter. Fasadene skal leveres i prefabrikkerte betongelementer produsert av Hå element http://haa-element.no/ på Varhaug. Det er en kombinasjon av svart frilegging og slipte hvite betongelementer. Transporten skal skje med båt i to omganger fra Sirevåg til Narvik. Tak over første etasje utføres av hulldekker mens tak over øverste nivå skal leveres av prefabrikkerte takelementer fra Lett-tak https://lett-tak.no/ i Sandefjord.

Utviklingen av prosjektet har pågått i flere år i godt samarbeide mellom byggherren og vårt kontor i Bodø. Etter så lang tid er det godt å passere milepælene med signering av kontrakt og oppstart på byggeplass. Overlevering av tett bygg skal skje i inneværende år. Ferdigstillelse av bygget er ikke endelig fastsatt siden avsluttende arbeider skal utføres som dugnad.

Byggekamera