08.09.2020

KLINKEN 

Vi har inngått totalentreprisekontrakt med K2 Bolig om boligprosjektet Klinken. Prosjektet er på Vestre platå i Stavanger sentrum. 

Prosjektet omfatter 12 leiligheter2 mindre næringsarealer på bakkeplan og parkeringsanlegg med bilheis i underetasjen. 

Prosjektet er utfordrende med nærhet til eksisterende bygninger og en trang byggeplass langs Klinkenberggata. Eksisterende bygninger på tomten er revet. Gravearbeider skal starte i løpet av høsten.