09.09.2020

BREMNES PANORAMA, BODØ 

For Byggmester Erling Skipnes AS skal vi utføre betongarbeider på 14 eneboliger prosjekt Bremnes Panorama, på Bremnes i Bodø kommune. Planlagt oppstart på byggeplass er i november i år.