09.09.2020

SALTEN SMOLT, BREIVIK i BODØ KOMMUNE 

Siden oppstarten på byggeplass rundt årsskiftet er vi nå godt i gang med bygging av nytt settefiskanlegg for Salten Smolt i Breivik i Bodø kommune. 

RAS-konstruksjoner for 5 avdelinger er nå støpt og vi har startet med støping av fiskekar. Store deler av bunnledninger er lagt av vår underleverandør Bryne Rør. Deler av stålbygget vil snart begynne å reise seg. Det er Finneid Sveiseverksted som står for montasje og leveranse av stålbygget for oss. Vår sideentreprenør av prosessleveransen har også kommet godt i gang og de har lagt store mengder med prosessrør i bakken. Vassbakk & Stol er vår UE for gravearbeidene og har bidratt til uttrauing, sprenging og fjerning av mer enn 100 000m3 med faste og løse masser. De jobber nå med avretting for konstruksjoner samt omfylling av store mengder rør.

Byggekamera