16.04.2021

SALTEN SMOLT, BREIVIK i BODØ KOMMUNE 

Total Betong har nå kommet langt i arbeidene med å etablere nytt settefiskanlegg med 7 avdelinger samt administrasjonsdel for Salten Smolt i Brevik i Salten. Betongarbeidet er nå sluttført.

Det er støpt ca. 6000m3 betong og benyttet omtrentlig 800 tonn armeringDet er montert ca. 3500m2 med hulldekker og veggelementer levert av Helgeland Betong. Vår største lokale leverandør, Finneid sveisevarksted AS er ferdig å reise stålkonstruksjonen for hele bygget, og jobber videre på spreng med montasje av ca. 7500m2 med innvendige og utvendige sandwichvegger. Protan Bodø har kommet godt i vei med taktekking og har p.t. tekket ca. 4000m2. Tekniske fag er nå godt i gang med sine arbeider inne i bygget. Prosjektet holder planlagt fremdrift og første innsett av fisk i anlegget planlegges til november i år. 

Hele prosjektet skal ferdigstilles og overleveres i q1 2022. Total Betong takker for samarbeidsvilje og stå-på vilje hos leverandører, underentreprenører, prosessleverandør og byggherre. 

Byggekamera