08.06.2022

Lerøy Delico

Vi har inngått totalentreprisekontrakt med Delico Eiendom for nytt tilbygg på Varabergmyra, Sola.

Bygget skal stå ferdig i desember med nye ramper for varetransport og ny administrasjon. I tillegg vil eksisterende bygningsmasse få et fasadeløft.

 Vi gleder oss!