22.06.2022

Prosjekt Salten Smolt er ferdigstilt

 

Desember 2019 – Første graveskuffe ble satt i jorda

Desember 2021 – Anlegget overlevert til kunden

Total Betong har levert nytt smoltanlegg med 7 avdelinger og administrasjonsdel for Salten Smolt i Breivik i Salten.

I overkant av 55.000 kubikk fjell ble sprengt ut for å gjøre plass til anlegget. Det ble levert 6000 kubikk betong til prosjektet, fordelt på drøyt 1000 betongbiler. Omtrent 3500 kvm med hulldekker og veggelement ble montert, samt 7500 kvm innvendige og utvendige sandwichvegger. I tillegg har vi hatt med oss solide underentreprenører på bygg teknisk anlegg og overflatebehandling av kar.

Den første leveringen, i overkant av 1 million smolt, ble sendt fra anlegget tidligere i år. Og etter innflyttingen har Salten Smolt økt fra 9 til 24 ansatte.

Total Betong ønsker å takke for samarbeidet og strålende innsats hos leverandører, underentreprenører og prosessleverandør. Til slutt vil vi rette en stor takk til Salten Smolt for oppdraget!

Nybygget feires med offisiell åpning 22. juni når Salten Smolt inviterer til storfest i Breivik.

Vi ser frem til å delta på merkedagen!