18.08.2022

Total Betong AS starter bygging av milliardprosjekt

Total Betong har startet byggingen av HIMA Seafood Rjukan sitt anlegg for landbasert oppdrett av Ørret, på Rjukan i Tinn kommune.

 

Prosjektet

Total Betong er stolt og takknemlig for at Hima har gitt oss tillit og ansvaret for totalentreprisekontrakten til det nye anlegget på Rjukan. Samlet sett skal det investeres 2,5 milliarder i prosjektet, og totalentreprisekontrakten Total Betong har signert er på 1,7 milliarder. Dette er en totalentreprisekontrakt for bygg og prosessleveranse for oppdrettsanlegget fra rogn til slakt.

 

Miljø

Prosjektet har jobbet med særlig fokus på miljø, hvor både optimalisering av konstruksjoner og materialbruk, samt energibesparing ved bruk av overskuddsvarme fra nabobedrifter, har gitt og vil fortsette og gi betydelig besparelser på co2 avtrykket. I tillegg etablerer Hima et eget renseanlegg for utløpsvannet, som i tillegg til å rense alt vann ut av anlegget, også samler opp avfallet som igjen skal bli til gjødsel for organisk jordbruk.

 

Samarbeidet

Total Betong har sammen med Eyvi og Hima Seafood jobbet med utvikling, design og detaljprosjektering av anlegget siden tidlig 2020. Eyvi og Total Betong har gjennomført mange prosjekter sammen før, og det bygges videre på erfaringer og samarbeid når vi designer og bygger dette anlegget. Vi har også med flere av våre dyktige underentreprenører, blant andre Bryne Rør og Lie Ventilasjon som har vært med oss på flere anlegg tidligere.

 

Kapasitet

Det var planlagt oppstart av bygging i 2021, men på grunn av pandemi og krig, har det tatt noe lengre tid. Vi er derfor ekstra glade for at det nå er byggestart, og at ventetiden for prosjekt-teamet (som er avsatt til jobben) endelig er over. De har brukt ventetiden fornuftig, og prosjektet er godt og nøye planlagt når vi nå går i gang.

 

Størst på bygging av aquakultur

Bygget blir hele 320 meter langt, med grunnflate rundt 27.000 kvadratmeter over to plan. Dette befester Total Betong sin posisjon som den største aktøren på bygging av aquakultur.