21.10.2022

ASKO Rogaland

Vi i Total Betong er glade for at ASKO Rogaland AS har valgt oss som totalentreprenør for oppføring av ny miljøstasjon på Skurve.

Miljøstasjonen skal bli et påbygg for det eksiterende bygget til ASKO.

Bygget er ca. 3000 m2 og skal brukes til å motta, sortere og sende ut avfallet.

Oppstart på byggeplass er oktober 2022 og ferdigstillelse er mai 2023.

Vi gleder oss!