Betongentreprise

Total Betong har en egen betongavdeling som utfører betongarbeider. Vi har ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og tar på oss oppdrag innen betong og råbygg med hovedfokus på det profesjonelle markedet.

På referanselisten vår er næringsbygg og boligblokker, i tillegg til betongarbeider til dammer, fundamentering av rørgater, støttemurer, tribuner, mastefundamenter, trafoer, kulverter, rundkjøringer, gang- og sykkelbruer og kaianlegg – for å nevne noe.

Stedstøpt
Vi leverer betongarbeid i form av stedstøpte konstruksjoner på mange prosjekter. Hovedkundene våre i Rogaland er entreprenører på bygg og anlegg.

Flinke fagfolk
Betongarbeidene blir utført fagmessig av egne dyktige betongarbeidere. Total Betong har også en egen jernbindergruppe, som tar på seg små og store armeringsjobber. Vi er opptatt av rekruttering, og har til enhver tid lærlinger. I 2018 har vi fire betongfaglærlinger.

Aktuelt