Ettermarked

Generell informasjon

Etter overlevering med kunde er det Total Betongs Ettermarked avdeling som følger opp eventuelle reklamasjoner på våre bygg. Det gjør vi for å sikre brukeropplevelsen til våre kunder og at en er trygg på at de reklamasjonshenvendelsene som blir meldt inn blir besvart. Alle henvendelser som sendes inn blir registrert og tatt stilling til med påfølgende tilbakemelding.

Erfaringsvis ser vi at det er flere av våre kunder som stiller seg spørsmålet om det foreligger en mangel eller ikke, og om mangelen er noe kunden selv har ansvar for? For å lettere skille mellom dette ansvaret ber vi deg som kunde om å stille følgende spørsmål før en tar kontakt;

Kan mangelen være et resultat av manglende vedlikehold? – Eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon. (Se FDV).

Kan mangelen være et resultat av brukerfeil? – Eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon. (Se FDV).

Kan mangelen være en feil ved opprinnelig produkt/ løsning som eier ikke har hatt mulighet til å påvirke – Det kan være en reklamasjon mot Total Betong og det bør reklameres for å få en mangelsvurdering. (Se Kundens rettigheter).

Hensikten med denne siden er å prøve å hjelpe med disse spørsmålene samt sørge for at de henvendelsene vi får inn har tilstrekkelig informasjon slik at behandlingen tar minst mulig tid og våre vurderinger blir tatt på et best mulig grunnlag.

Husk at det alltid er unntak fra regelen. Dersom en er tvil om det foreligger en mangel, så ta kontakt via vår reklamsjonsportal på siden.