Ettermarked

Ettårsbefaring

I henhold til kontrakt, vil det når boligen er ca 1 år gammel bli foretatt en ettårsbefaring.

Entreprenøren Total Betong AS v/ Ettermarked bolig vil innkalle til denne.

Deltagere vil normalt være representant fra entreprenøren og eieren av boligen. Innkalling vil bli sendt ut i god tid (ca. 4 uker) før befaringstidspunktet.

Før befaring kan det være nyttig å gjennomgå boligens kjøpskontrakt, samt at man er så godt forberedt som mulig med hensyn på hva man ønsker å påpeke. Det vil alltid være hensiktmessig å gå ettårsbefaring i ett og ett rom.

Det vil kun være boligen med tilleggsdeler som er gjenstand for befaring, fellesarealer faller inn under sameiets ansvarsområde og en befaring av disse områdene vil bli gått med representant for dem.

Kjøperen gjøres opperksom på at de kan forekomme sprekkdannelser i tapet, maling og lingende skader som følge av krymping av betong, treverk eller plater uten at slike forhold er å anse som mangel eller en utbedring på ettårsbefaringen, med mindre sprekkdannelsen skyldes dårlig håndverk eller feilaktig behandling av materialer.

Det er viktig å være oppmerksom på at kravgrunnet feil og skader kan gå tapt før ettårsbefaringen dersom oppfangende feil og mangler ikke er reklamert på rettidig. Feil og mangler som blir eller burde blitt oppdaget på ettårsbefaringen må reklameres «så snart råd er».

For mangler som ikke burde bli oppdaget ved ettårsbefaringen, og mangler som først viser seg senere, gjelder de ordinære reklamasjonsfristene.