Ettermarked

FDV informasjon

FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)
Vedlagt i alle bygg ligger det en FDV dokumentasjon som er unik for bygget. Denne kan være levert i papirform, på minnepinne eller via web (boligmappa.no) og blir utlevert ved overtakelsen. Hensikten med FDV er å gi tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte bygget. Det er viktig å presisere at det er eiers ansvar å drifte bygget i henhold til FDV. Det forventes at en setter seg inn i FDV’en tidlig slik at en sikrer byggets iboende egenskaper blir ivaretatt ved å lage systematiske vedlikeholdsplaner samt innhente nødvendige serviceavtaler.

Brukerhåndbok (innledende FDV-dokumentasjon) er utlevert i enkelte leilighets prosjekt. Som oftest blir det utarbeidet en for felles areal og en for leilighetene. Håndboken dekker de viktigste temaer som eierne møter i sin daglige bruk. Håndboken er en forenklet utgave og Ikke en erstatning av FDV’en.

Eiers vedlikeholdsansvar
Kjøper skal vedlikeholde boligen. Kjøper skal også vedlikeholde andre rom om annet areal tilhører boenheten, for eksempel kjellerboder. Kjøper bestemmer i utgangspunktet selv hvilket vedlikeholdsnivå boligen skal ha, og må sørge for at vedlikeholdet er så bra at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre eller forringer byggets/produktets levetid. Det er mangel på entreprenørens ytelser det skal reklameres på. Mangler som skyldes kjøpers uforsvarlige bruk eller manglende vedlikehold, kan ikke reklameres på.

Sameiet
Sameiet har som regel et overordnet ansvar når det gjelder oppfølging av saker som gjelder fellesarealene. Det oppfordres fra vår side at det er sameiet som er kontaktpunkt i slike henvendelser. Det gjør det enklere for beboere og Total Betong. Sameiet oppretter serviceavtaler med ulike aktører. I de mangelstilfeller hvor en slik avtale er inngått så er det viktig at aktøren kontaktes først for å bekrefte/avkrefte om det foreligger en mangel eller om mangelen blir håndtert som en del av serviceavtalen eller ikke.

Vi vet av erfaring at det dukker opp en del brukerspørsmål som FDV’en kan gi raskt svar på. Det forventes derfor at denne er gjennomgått før en tar kontakt med Total Betong og sender inn en reklamasjon. Dette vil i de fleste tilfeller være tidsbesparende for våre kunder.

Boligkunder finner FDV’en sin via innlogging på www.boligmappa.no