– Der du er

Vi leverer alle typer bygg og anlegg, og har utviklet spisskompetanse innen settefiskanlegg.

– Der du er

Vi leverer alle typer bygg og anlegg, og har utviklet spisskompetanse innen settefiskanlegg.

Her er vi Prosjektutvikling Totalenteprise bygg Totalenteprise fisk Betongenteprise
0
Engasjerte medarbeidere
0
Ferdigstilte prosjekter

Vi er sterke på
settefiskanlegg

Sjøtroll settefiskanlegg.

Vi er sterke på
settefiskanlegg

Sjøtroll settefiskanlegg.

facebook
instagram
linkedin
facebook
instagram
linkedin

TRYGG
KOMPETENT
ÆRLIG

Vi skal bygge sterke relasjoner, nye muligheter
og varig stolthet