Hovedkontor:
Martin Vagles Veg 7
4344 Bryne

Telefon: 479 99 100

Avdelingskontor:
Trålveien 16
8013 Bodø

Telefon: 915 46 813