Kvalitetspolitikk

Et av Total Betong sitt kvalitetsmål er at våre kunder skal motta produkter og tjenester som svarer til deres krav og forventinger, og at tjenesten vi utfører er av god kvalitet.

For å oppnå dette vil Total Betong involvere kundene og medarbeiderne i en kontinuerlig prosess med det formål å utvikle produkter og tjenester til et stadig bedre kvalitetsnivå. I denne prosessen vil medarbeidernes kvalitetsbevissthet stadig bli forsterket.

Leveranser er basert på samarbeid, hvor underentreprenører og leverandørene vil være en viktig bidragsyter til å nå våre kvalitetsmål. Total Betong vil derfor jobbe konstruktivt sammen med våre samarbeidspartnere for å sikre kvaliteten i leveransene.

Kunden i sentrum

Kunden definerer, hva som er tilfredsstillende kvalitet. Kunden har krav på produkter og tjenester, som oppfyller forventningene til sin totalkvalitet. Kunden har krav på en personlig og individuell behandling. Kundenes tilfredshet er avgjørende og måles derfor med faste frekvenser.

Fokus på medarbeidere

Hver enkelt medarbeider har innflytelse på og ansvar for kvalitet. Medarbeidernes engasjement, kunnskap og lojalitet er av avgjørende betydning for virksomhetens totale kvalitet.

Den interne kommunikasjon og markedsføring er like viktig som den eksterne. Utdannelse og personlig utvikling er et nødvendig krav for oppfyllelse av virksomhetens kvalitetsmålsetning.

Medarbeiderne på alle nivå skal behandles på en verdig måte i overensstemmelse med vår personalpolitikk. Gjensidig respekt for hverandre og hverandres arbeid er en betingelse for at Total Betong fremstår som en attraktiv arbeidsplass.

Sikkerhet og kvalitet i leveransen

Å fastholde tilfredsstillende kvalitet krever vedvarende kvalitetsforbedringer. Dette betyr at, uansett hvor god den nåværende kvalitet måtte være, så kan kvaliteten alltid forbedres.

Den beste metode til å oppnå sikkerhet og kvalitet er ved å forebygge feil, mangler og problemer i stedet for å oppdage eller korrigere dem, etter at de er inntruffet. Eller som vi sier i Total Betong «å være etterpåklok i forkant». Måling og rapportering med faste frekvenser av feil, problemer og forbedringer er forutsetninger for vedvarende kvalitetsforbedring.

Vi vil jevnlig måle samsvar mot etablerte standarder og implementere prestasjonsmål for å sikre våre kunder og samarbeidspartnere at vi opererer på den sikreste måten.

Vi:

 • Gjennomfører årlige vedtatte forbedringsaktiviteter for å understøtte virksomhetens overordnede mål
 • Utfører jevnlige målinger av kunde- og medarbeidertilfredshet og benytter resultatene av disse i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid
 • Sikrer at vi selv og våre underentreprenører holder et tilfredsstillende kvalitetsnivå
 • Utvikler styringssystemet for å sikre:
  • sikker, pålitelig og effektiv drift
  • at vi overholder alle lover, interne og eksterne krav
  • etterlevelse av våre verdier og kjerneprosesser
  • sikrer kompetanseutvikling, erfaringsoverføring og kontinuerlig læring
  • at vi forbedrer kvalitetsnivået og minimere feil