Prosjektutvikling

Samspill er viktigste ingrediens i et velfundamentert samarbeid

Prosjektutvikling handler om samspill. Kunden kommer til oss med en visjon. Enten det er et helt nytt anlegg eller en oppgradering av et eksisterende bygg, er det vår oppgave å lytte og forstå. Fra første møte. Der og da starter samspillet.

Befaring og kartlegging
Det beste resultatet får vi når vi kommer inn tidlig i prosessen. Da kan vi nytte vår lange erfaring til å komme fram til gode og kostnadseffektive løsninger på et tidligst mulig tidspunkt.

Befaring er viktig. Da ser vi mulighetene som tomten har, og eventuelle utfordringer som måtte være der. Vi lytter til kundens idéer og ønsker. Gjennom vår erfaring omsetter vi dette til et konkret prosjekt.

Grovskisse
Gjennom dialogen med kunden får vi nok informasjon til å lage en grovskisse til overordnet løsning. Denne danner grunnlag for budsjettpris og framdriftsplan, som igjen vil være informasjon nok for budsjettering og for et styre til å fatte en beslutning. Hele prosessen fram til nå er uforpliktende og uten kostnader for kunden.

Intensjonsavtale
Når det er enighet om budsjettpris og løsning, inngår vi en intensjonsavtale om samarbeid. Deretter kommer en fase med skreddersøm og prosjektering for å kunne gi en fast pris. Utviklingsfasen avsluttes med tilbudstegninger og prises som totalentreprise. Om nødvendig justeres tilbudet til ønsket nivå før avtale er forhandlet og kontrakt inngås.

Prosessen

Prosessen KONTAKT BEFARING OG
KARTLEGGING
OVERORDNET LØSNING,
PRIS OG
FRAMDRIFTSPLAN
INTENSJONSAVTALE UTVIKLINGSFASE LØSNING KONTRAKT BYGGING OVERLEVERING