REDEGJØRELSE FOR ÅPENHETSLOVEN

 

Total Betong AS er opptatt av å følge den nye åpenhetsloven. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre innkjøp av varer og levering av tjenester. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til vår virksomhet og leverandørkjeden. Vi iverksetter egnede tiltak for å stanse og begrense slik negativ påvirkning. Vi ønsker å være transparente om vår håndtering av negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Total Betong AS, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Total Betong AS jobber med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Leverandørkjeden til Total Betong AS er hovedsakelig norske virksomheter som igjen har sine forsyningskjeder. Total Betong AS har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Total Betong AS vil bli publisert på vår hjemmeside. Informasjon Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Total Betong som medlem av BNL – Byggenæringens Landsforening følger foreningens anbefalinger og retningslinjer for arbeid med åpenhetsloven.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan Total Betong AS jobber med åpenhetsloven, kan du kontakte oss på apenhetsloven@totalbetong.no

Total Betong – engasjert i å bygge en mer åpen og bærekraftig fremtid.

Redegjørelse rapport finnes HER.