Ivar MøgedalIT - og BIM ansvarlig
Total Betong - Stig Andre VigreTotal Betong AS - Einar Askø