Totalentreprise settefiskanlegg

Total Betong og Eyvi designer, prosjekterer og bygger skreddersydde landbaserte settefiskanlegg i tett samarbeid med kunden.

Vår spisskompetanse på bygg og prosess, i tillegg til vår samlede felles kompetanse og erfaring med helheten i et settefiskanlegg, gjør oss til de optimale samarbeidspartnerne for kunden når det kommer til bygging av settefiskanlegg.

Tidlig involvering

Den beste verdien får kunden når vi blir involvert tidlig i prosessen. Dette er på grunn av vår kunnskap og evne til å tilpasse design av anlegget, både til de stedlige forhold som vann, strøm og areal tilgjengelig, men også til kundens egne ønsker og visjoner.

På grunn av at vi også er utførende aktører kan vi raskt gi en bindende budsjettpris, samt et forslag til design og en kvalifisert fremdriftsplan. Alt innenfor stedlige forhold og spesifikke krav som kunden måtte ha for vannkvalitet, fiskevelferd, logistikk, smittevern etc. Og selvfølgelig etter en hver tid gjeldende forskrifter og standarder, som eksempelvis NS9416.

Dialog og samspill

Prosessen fortsetter med en samspillsfase, hvor vi sammen med kunden gjennomgår i detalj alle leveranser og plasseringen av de forskjellige funksjonene. Vi tegner fortløpende om på ønskede endringer i 3D modellen, og kan gi kunden en rundtur i anlegget ved bruk av VR briller for en bedre forståelse før bygging.

Gjennom god dialog og samspill med kunden finner vi de optimale løsningene sammen.

Total konseptkompetanse

Sammen har Total Betong og Eyvi total konseptkompetanse innen settefiskanlegg. Total Betong leverer bygg og byggtekniske installasjoner. Eyvi leverer RAS-prosessen og alle tilhørende installasjoner for produksjon.

Vi har Total Konsept Kompetanse til å skreddersy ditt anlegg DER DU ER!

Prosessen

Aktuelt